Ärade Hyresgäst!

Du är välkommen med synpunkter och önskemål på Ditt boende samt felanmälan till adress Bengt Gyland AB, Kvarnegårdsgatan 1 A, 531 35 Lidköping.

Telefon 0510-677 77. Telefontid måndag till fredag kl 8-9 och 14-15.
E-mail-adress info@bgabfastigheter.se  Förfrågningar per e-post ger vanligen det snabbaste svaret.
Vid akuta problem, som inte kan vänta till passande telefontid, ring Nokas Bevakning AB 0522-194 94.

Information om Besiktning och Avflyttning
• Allmänt inför uppsägning och avflyttning
Städtips mm