Allmänt inför uppsägning och avflyttning

 

Till dig som flyttar
När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg:

 

Säg upp lägenheten skriftligt
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till bostadsföretaget. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. Tänk på att du också måste säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

 

Lämna tillbaka samtliga nycklar - inklusive kopior
Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar - även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd och tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar bostadsföretaget att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl 12:00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.
Ändra adress
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag så att din post når dig, men vill du ha eftersändning får du beställa den hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vanligen vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror. Du kan hitta lägenhetsnumret på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

 

Flytta el och telefon
När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på gamla adressen. Kontakta din elleverantör för mer information. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefon- och Internetabonnemang. Kontakta ditt telebonbolag och Internetleverantör för mer information.

 

Ta med dig allt som tillhör dig när du flyttar
När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, förråd, garage, uteplats och balkong.