Städtips

Städning mm

Kom särskilt ihåg vid rengöring i samband med besiktning och avflyttning

  1. Kontrollera att glödlampor och lysrör fungerar på fasta inte privata elinstallationer.
  2. Kontrollera att ytterdörrens ringklocka fungerar. Har batterier tagit slut skall de bytas.
  3. Vid nedtagning av taklampor skall alltid stickkontakter lämnas kvar då de tillhör fastigheten och således inte är privata.
  4. Rengör filtret ovan spisen eller köksfläktens filter. Är filtret trasigt är det hyresgästens ansvar att byta filter.
  5. Rengör toaletten inklusive kröken. Kom ihåg att för kröken krävs en toalettborste med böjbart skaft. Ett stelt skaft når inte hela kröken.
  6. Vid städbesiktning bör både av- och inflyttande hyresgäst närvara. Avflyttande hyresgäst måste också vara beredd på kritik av sin städning från inflyttande hyresgäst. Vid sådan kritik bör avflyttande hyresgäst också vara beredd på omedelbar åtgärd för att inte hindra inflyttande hyresgäst. Det är därför viktigt att särskilt avflyttande hyresgäst sätter av tillräckligt med tid vid besiktning. Inflyttande hyresgäst som inte kan närvara vid städbesiktning riskerar drabbas av dålig städning då olika uppfattning ofta gäller av vad som är god och dålig städning.
  7. Felanmälan görs lättast till info@bgabfastigheter.se
  8. Glöm inte avbeställa eventuellt bredbandsabonnemang knutet telefonjack eller fiberbredbands uttag. I annat fall blockeras nästa hyresgäst.
  9. Kontrollera att alla nycklar finns i behåll. Ofta rör det sig om 3 nycklar till tamburdörren eller ytterdörren, en nyckel till tvättstuga, en nyckel till postfacket och 2 nycklar till garaget. Aktuell nyckelförteckning finns på det besiktningsprotokoll som undertecknades vid inflyttningen.